Kungliga Tekniska Högskolan (Institut Royal De Technologie)

Mechanical engineering - Sustainable Power Generation
Stockholm

1 alumnus

Kungliga Tekniska Högskolan (Institut Royal De Technologie), Stockholm : 1 alumnus

Mechanical engineering - Sustainable Power Generation

Anne-Laure Paris
Sales & Tendering Manager, Man Diesel & Turbo